Tardan anläggningen

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 27 juli 2004
Gäller: den 1 oktober 2028
Området: 3.3 km2

Licens

Det Större Tardans licensområde, vilket innefattar Tardan-fyndigheten och produktionsgruvan, är beläget cirka 78 km från den regionala huvudstaden Kyzyl. Området är tillgängligt via asfalterade vägar samt grusvägar året om.

De två licensområdena (Större Tardan och Tardan-fyndigheten) ligger i den södra delen av Altai-Sayan-veckningen. Det är, en komplex deformation med kambriska och siluriska, intrusiva, sedimentära samt metamorfa bergarter. Skarn förekommer i hela regionen, och, oftast längs med eller i kontakt med det intrusiva Tannuolsky-komplexet. Altai-Sayan-veckningen underkastades deformationer i flera etapper. Den kraftigaste deformationen har samband med den kollision som inträffade, mellan Kazakstania och den sibiriska kontinenten, under karbon- och permperioderna. Regionen genomkorsas av en rad förkastningar. Dessa är troligen horisontalförkastningar och löper i nordvästlig, samt öst-sydöstlig riktning.

Den tektoniska strukturen är grupperad i tre förkastningssystem; de öst-västliga (Kaakhemsky och, Bai-Suyitsky) de nordvästliga (Sorulug-Khem, Kyzltorgskiy och Tardanskiy) samt de nordöstliga längdriktningarna. Den nordvästra förkastningen ligger i en tektonisk zon, som inne har flertalet av skarn-guldmineraliseringarna. Alla dessa prospekteringsplatser utgörs av den skarntyp som återfinns i Tardan. De ger den största potentialen för att i ett kort perspektivet kunna öka reserverna inför lakningsprocessen vid Tardan. Inom Större Tardanområdet finns det många typer av guldmineraliseringar:

Guldbärande skarn. Detta är för närvarande licensområdets mest välkända typ av guldmineralisering. Fyndigheter och förekomster av den här typen, (Tardan, Barsuchy och, Kopto med flera), finns endast i de skarnområden som har kontakt med de intrusiva bergarterna i Tannuolsky-komplexet, samt med kalkstenen i Vadibalinskoy-formationen med lägre kambriska bergarter. Det centrala området innefattar Tardan-fyndigheten och förekomster i Sorulug-Khem, i Pravoberezhny samt i V.Bai-Syutskiy. Geologerna har, parallellt med det centrala området, identifierat en östlig zon, med förekomster i Kopto, Barsuchy samt Kopto-2. Dessa förekomster innebär störst potential att, ur ett kort perspektiv, kunna öka reserverna i Tardangruvan.

Porfyrtyp. Det finns kända förekomster av guldbärande malmkroppar av porfyrkoppar i västra delen av Större Tardans licensområde, främst i Kara-Sugområdet. Det finns kännetecken i området som tyder på porfyrkopparmineraliseringar:

  • Förekomst av porfyrintrusioner

  • Argillisk zonering

  • Halos med pyrit-mineralisering

  • Kopparmineralisering (kopparkis, malakit, azurit), ofta i ekonomiska koncentrationerKara-Sugfyndigheten förmodas vara en del av ett porfyrkopparsystem. Dess, centrum ligger troligen utanför licensområdet Större Tardan (väster om det).

Svart skiffertyp. Den geologiska bedömningen visar att det kan finnas guldmineralisering med svarta skifferformationer i licensområdets norra del. Här återfinns prospekteringsplatsen Severn. Den kännetecknas av guld-sulfidmineralisering (Sukhoi Log-typen). I licensområdets norra del förekommer det (förutom guldförande sand); guldanomalier, halos av omvandlade bergarter (beresit) samt små kvartsådror.

Licensområdets långsiktiga potential hänger samman med prospekteringen av förekomsterna vad gäller kopparporfyr (Kara-Sug, Kyzyl-Torg etcetera) samt svart skiffer (Severny). Dessa fyndighetstyper (porfyr och svart skiffer) förekommer vanligen i stora volymer med låg guldhalt.

I Större Tardans licensområde finns det sammanfattningsvis goda möjligheter att öka skarnguldmalmsreserverna (tardantypen) på kort sikt. Det tyder på goda möjligheter att upptäcka andra malmtypsfyndigheter mera långsiktigt - främst porfyr och svart skiffer.

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul