Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Strömförsörjning av CIL-anläggningen vid Tardan

Strömförsörjning av CIL-anläggningen vid Tardan


"Tardan Gold" förhandlades med JSV "Tyvaenergo" (elleverantör i Tyva) ytterligare 4 MWt strömförsörjning tilldelad till CIL-anläggningen. Total trådkraft som kommer till Tardan ökar upp till 6 MWt, vilket är tillräckligt för att ge strömförsörjning för malmbehandling på CIL-anläggningen och allmänna gruvbehov.


Strömökningsprojektet kommer att kräva:

- Kyzyl-Kundustug kraftledning rekonstruktion (Kundustug är en by som ligger i närheten av Tardan, 18 km);

- Kundustug-Tardan högspännings kraftledningskonstruktion;

- Konstruktion av en komplex av transformatorstation vid Tardan-gruvan.


När de nya linjerna kommer att tas i bruk kommer Tardan att sluta använda dieselelgenerator och resterande generatorer kommer endast att användas som en reserv. Förväntad kostnadsbesparing resulterade från övergång till elnätet är 6 RUB per 1 kWh (ca 10 US cent). Den totala elförbrukningen på gruvan per år överstiger 30 miljoner kWh. Det resulterar i årliga kostnadsbesparingar på 3 MUSD (jämfört med strömförsörjning av dieselelgeneratorer) och återbetalningsperiod för investeringar i strömökningsprojektet på ungefär ett halvt år.X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält