Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Auriant Mining väljer leverantörer av nyckel teknisk utrustning

Till följd av anbudsförfaranden och kontrakt förfaranden valde Auriant Mining slutligen leverantörer av nyckel teknisk utrustning.

CEMEQ kommer att leverera kvarnar, anrikningsverk och behållare med blandningar och RIDTEC kommer att leverera en utrustning för en filtreringsstation.

CEMEQ är ett ryskt företag som har en omfattande erfarenhet inom teknik och produktion av industriell utrustning som levereras såväl nationellt som till export. I synnerhet levererade CEMEQ utrustning till Nordgold, Gazprombank, Polus Zoloto och andra ryska och utländska gruvor.

Förutom leverans av utrustning kommer CEMEQ att ansvara för leverans till platsen, montering på plats och provning samt underhåll av utrustning under sin livscykel. Auriant Mining kommer att få 36 månaders garanti för utrustningen.

RIDTEС är ett ryskt företag med en omfattande erfarenhet av komplexa leveranser av utrustning, tjänster inom ingenjörsvetenskap och inom design av uttorkning i tekniska avdelningar för gruv-, metallurgiska, kemiska och andra företag.

Vi förväntar oss att utrustningen kommer att levereras på plats i maj 2018.


X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält