Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


First North

NASDAQ OMX

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

First North Premier

First North Premier är utformad för att ytterligare hjälpa bolag på First North öka synligheten mot investerare och därmed erhålla en ökad likviditet. First North Premier har även en stödjande roll som syftar till att hjälpa bolagen bli mer investeringsvänliga och för att förbereda dem för en notering på NASDAQ OMX Stockholm. First North Premier är ett segment inriktat mot bolag som gör ett medvetet beslut att följa högre krav för informationsgivning och redovisningsnormer än de vanliga reglerna som gäller på First North. Detta ställer högre krav på transparensen, vilket ger fördelar till både noterade bolag och investerare.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält