• Guldpris  
  • 1302.25
Ägarstruktur
DE STÖRSTA ÄGARNA

De 12 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 3 november 2017:

Shareholder Number of shares % share of ownership
BERTIL HOLDINGS, LIMITED 39,122,865 52.27
GoMobile Nu AB 9,440,334 12.61
MANGOLD FONDKOMMISSION AB 3,405,029 4.55
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 2,331,837 3.12
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2,223,298 2.97
Rikard, Akhtarzand 759,596 1.01
Christoffer, Bergfors 758,728 1.01
KRISHAN, THOMAS 557,203 0.74
UBS WM UK CLIENT HOLDINGS 435,442 0.58
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 433,390 0.58
FREDRIK, LUNDGREN 424,730 0.57
BLICHERT-TOFT, PREBEN 360,000 0.48
Totalt avseende de 12 största aktieägarna 60,252,452 80.49
Övriga 3 439 aktieägare 14,594,730 19.51
Totalt antal aktier utestående 74,847,182 100.00

Source: Euroclear

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält