• Guldpris  
  • 1302.25
Rapportdatum
Tidpunkter for ekonomisk information under 2017
Bokslutskommunike 2016 28 februari 2017
Publicering av arsredovisning 2016 21 april 2017
Arsstamma 12 maj 2017
Kvartal 1 2017 (jan – mars) 19 maj 2016
Halvarsrapport 2017 (jan – jun) 14 augusti 2017
9 manadersrapport 2017 (jan – sept) 30 november 2017
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält