Valberedning

Valberedningen inför 2018 årsstämma i Auriant Mining AB består av följande ledamöter:

 

Peter Daresbury, styrelseordförande;

Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB;

Ekaterina Drozdova, representerande Bertil Holdings Limited (ordförande i valberedningen).

 

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som ska presenteras på Årsstämman 2018:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,

b) förslag till antal styrelseledamöter,

c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,

d) förslag till styrelsearvoden för var och en av de styrelseledamöter och suppleanter samt ersättning för utskottsarbete,

e) förslag till val av revisorer,

f) förslag till revisorsarvode samt

g) förslag till beslut om valberedning.


Valberedningen kan nås genom e-post till valberedning@auriant.se eller via brev till: Auriant Mining AB, Box 55696, 102 15 Stockholm, SwedenX
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält