• Guldpris  
  • 1247.12
Aktiekapitalet
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår
för närvarande till 17 802 429
  • Antalet utestående aktier i bolaget uppgår för närvarande till 17 802 429. 
  • Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
  • Aktiens kvotvärde är 0,1125 kronor och varje aktie har en röst.
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält