Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Aktiekapitalet
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår
för närvarande till 98 648 502.
  • Antalet utestående aktier i bolaget uppgår för närvarande till 98 648 502.  
  • Aktiekapitalet utgör lägst 5 332 450 kronor och högst 21 329 800 kronor.
  • Aktiens kvotvärde är 0,1125 kronor och varje aktie har en röst.
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält